Este specialitatea stomatologică ce tratează multiple afecțiuni ale cavității orale.
Chirurgul, prin manevrele chirurgicale, are datoria de a reduce la minim riscul la care supune pacientul.
Tratamentele chirurgicale sunt multiple: extracții dentare, rezecții apicale, intervenții de inserare de implante, odontectomii, etc.