În societatea actuală estetica dentară este sinonimă cu succesul. Funcționalitatea dentară și masticatorie nu sunt suficiente, pacienții dorindu-și un zâmbet natural și estetic. Stomatologia a evoluat foarte mult în ultimii ani, putându-se obține obturații (”plombe”) și restaurări protetice care din punct de vedere estetic și funcțional tind spre perfecțiune.

Pentru realizarea fațetelor dentare și a lucrărilor protetice este foarte important să se țină cont de faciesul pacientului, deoarece fiecare om este unic, iar unele caracteristici dentare care sunt foarte potrivite pentru faciesul unui pacient, pentru un altul, cu o altă conformație a feței, rezultatul nu va fi unul estetic.